0
0
00:00
התחל
=
?
=
?
איזה חלק של המרובע צבוע בירוק?
בחרו את המספר המתחלק ב
ציון סופי
100
התחל
יציאה